Twórczość - Obiekty

tu będzie opis obiektów
Kostium
Kostium
Kostium
Kostium
Kostium
Kostium
Maszyna aneantyzacyjna
obiekt z Wariata i zakonnicy
obiekt z Wariata i zakonnicy
Szafa - interior imaginacji
Monumentalna łapka na szczury
Klatka
Powrót
return link