Photographers - Bobek Ryszard

Born 11th November 1950 in Wałbrzych.

Member of the Krakow chapter of the Association of Polish Art Photographers since 3th April 1978

Between 1975 and 1980 member of the Working Group. In 1980 together with Jacek Szmuc and Stefan Zbadyński he took part in a group exhibition presenting reportage from Krakow Meetings. In 1986 he curated the Photos from the Drawer in Gauss Gallery in Stockholm.

Since 2001 he has been running a web portal devoted to art: sztukpuk.art.pl

Szafa - interior imaginacji
Monumentalna łapka na szczury
Klatka
Goplana i Elfy
Obiekt
Maszyna aneantyzacyjna
Dzieci w wózeku na śmieci
Kąpiąca się / Kobieta w wannie
Obiekt
Kostium Nieletniej
Return
return link