Pictures having date "1973"

Monumentalna łapka na szczury
Klatka
Kostium Nieletniej