Twórczość - Obiekty

tu będzie opis obiektów
Monumentalna łapka na szczury
Klatka
Kostium Nieletniej
Kąpiąca się / Kobieta w wannie
Maszyna aneantyzacyjna
Szafa - interior imaginacji
Dzieci w wózeku na śmieci
Powrót
return link