Twórczość - Obiekty

tu będzie opis obiektów
Szafa - interior imaginacji
obiekt z Wariata i zakonnicy
obiekt z Wariata i zakonnicy
Obiekt
Obiekt
Monumentalna łapka na szczury
Maszyna aneantyzacyjna
Maszyna aneantyzacyjna
Kostium Nieletniej
Kostium
Kostium
Kostium
Powrót
return link