Tadeusz Kantor - Pracownia na ASP w Krakowie

Zdjęcie ze zbiorów Fundacji im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie, Zbiory Instytutu Sztuki PAN, Warszawa fot. Tadeusz Chrzanowski © Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska & Teresa Chrzanowska & Agnieszka Chrzanowska-Kozak; Tadeusz Kantor © Maria Kantor & Dorota Krakowska
Return
return link