Twórczość - Wystawa Popularna (Anty-Wystawa)

30.11 – 15.12.1963, Galeria Krzysztofory, Kraków.

Environment (jeden z pierwszych w Polsce), określany wówczas jako anty-wystawa. Wystawa Popularna była negacją koncepcji supremacji dzieła zamkniętego i skończonego. W przestrzeni zawalonej stosami gazet, kalendarzami, otrzymanymi i niewysłanymi listami, niedokończonymi szkicami, szmatami, pośród przypadkowo poustawianych kufrów, drabinek, desek i beczki po piwie – artysta umieścił kilkaset swoich rysunków z lat 1945 – 1963. Zostały one zawieszone w porządku chronologicznym na bieliźnianych sznurach. Wytworzyło to nastrój mieszczącej się gdzieś na strychu pracowni. W piwnicy Krzysztoforów nie znalazł się tym razem żaden z jego obrazów – czyli obiektów mających status skończonego dzieła sztuki. Kantorowi chodziło o podkreślenie procesu powstawania dzieła. Nobilitował w ten sposób wszystkie pośrednie etapy kreacji – niedokończone szkice i rysunki, które po zakończeniu procesu twórczego są wyrzucane. Równocześnie Kantor zrównywał dzieło sztuki z innymi przedmiotami gotowymi. Umieszczone pośród innych przedmiotów wziętych z życia traciło ono swój wyjątkowy, ontyczny status. Liczyło się nie dzieło – zwieńczenie podjętego przez artystę trudu – lecz sam proces tworzenia. Z obiektów teatralnych na wystawie znalazły się: Szafa i Wózek na śmieci (W małym dworku, Teatr Informel, 1961), Maszyna Aneantyzacyjna (Wariat i zakonnica, Teatr Zerowy, 1963), kostiumy z Nosorożca (Stary Teatr, 1961) oraz notatki do spektakli. Kantor przygotowywał katalog wystawy, którego jednak nie wydano. Anty-Wystawa była szokiem dla części oglądającej ją publiczności, wywołała artystyczny skandal. Realizowała jednak tym samym awangardowy postulat zaskakiwania widza, pozbawienia go bezpiecznej pozycji osoby biernie kontemplującej przeżycia estetyczne.

Wystawa Popularna (Anty-Wystawa)
Wystawa Popularna (Anty-Wystawa)
Wystawa Popularna (Anty-Wystawa)
Wystawa Popularna (Anty-Wystawa)
Wystawa Popularna (Anty-Wystawa)
Wystawa Popularna (Anty-Wystawa)
Wystawa Popularna (Anty-Wystawa)
Wystawa Popularna (Anty-Wystawa)
Wystawa Popularna (Anty-Wystawa)
Wystawa Popularna (Anty-Wystawa)
Wystawa Popularna (Anty-Wystawa)
Wystawa Popularna (Anty-Wystawa)
Powrót
return link