Nagroda Rembrandta

Nagroda Rembrandta

Nagroda Rembrandta

Data
Opis

8 kwietnia 1978 roku w salach Muzeum Narodowego krakowskich Sukiennic odbyła się uroczystość wręczenia Tadeuszowi Kantorowi Nagrody im. Rembrandta przyznanej przez Fundację Goethego z Bazylei. W czasie uroczystości artysta po raz pierwszy odczytał swój Mały Manifest. Znalazły się w nim słowa:

To nieprawda, że człowiek NOWOCZESNY to umysł, który zwyciężył lęk. Nie wierzcie! Lęk istnieje. Lęk przed światem zewnętrznym, lęk przed losem, przed śmiercią, przed nieznanym, przed nicością, przed pustką.

To nieprawda, że artysta jest bohaterem i zdobywcą nieustraszonym, jak nas poucza konwencjonalna legenda.

Wierzcie mi, to człowiek biedny i bezbronność jego udziałem, wybrał bowiem swoje miejsce naprzeciw lęku.

Na zwieńczenie wieczoru, w Galerii Krzysztofory zagrano Umarłą klasę.