Bobek Ryszard

Bobek Ryszard

Bobek Ryszard

Opis

Urodził się 11 listopada 1950 roku w Wałbrzychu.

Członek Okręgu Krakowskiego ZPAF od 3 kwietnia 1978 roku. 

W latach 1975 – 1980 był członkiem Grupy Roboczej. W 1980 roku wraz z Jackiem Szmucem i Stefanem Zbadyńskim brał udział w wystawie zbiorowej prezentującej reportaż ze Spotkań Krakowskich. W 1986 kuratorował wystawę Zdjęcia z szuflady  w sztokcholmskiej galerii Gauss.

Od roku 2001 prowadzi portal o sztukach plastycznych sztukpuk.art.pl